Kiviaineskuljetusten ja -käsittelyn ammattilainen käytössäsi

Toteutamme monenlaiset maansiirtoon liittyvät kuljetukset, maa-aineksen murskaukset ja talvikunnossapitoon liittyvät tehtävät luotettavasti, vuosikymmenten kokemuksella. Lisäksi otamme vastaan ylimääräiset maa- ja betoniainekset vastaanottopisteellämme Hyvinkään Kaidanpäässä.

Kuljetukset »
Hoidamme maa-aineskuljetukset ja kiviainestoimitukset joustavasti ja sovitusti.

Maan ja betonin vastaanotto »
Otamme vastaan puhtaita maa-aineksia ja pulveroitua tai murskattua betonia.

Murskaukset »
Suoritamme kallio-ja sorakiviainesmurskausta liikkuvalla murskauskalustolla.

Talvikunnossapito »
Teemme talvisin pihojen aurauksia, lumen kasaamista sekä lumenkuormausta ja -kuljetusta.