Sorat, hiekat Raekoko Paino noin tn/kuutio Selite
Täytesora 1,55 -1,7 Täyttöihin, joissa kerrospaksuutta vähintään 600mm.
Täytehiekka 1,4 -1,5 Vesijohto- ja viemärikanaalien täyttöön sekä yleistöihin, joissa pieni kerrospaksuus
Eristys- / suodatinhiekka 1,4 Jakavan kerroksen alle estämään alus- ja päällysrakenteen materiaalien sekoittumisen ja pienentämään alusrakenteen routimisesta aiheutuvia haittoja
Sepelit Raekoko Paino noin tn/kuutio Selite
Sepeli 3-6mm 1,3 Pihojen ja jalkakäytävien hiekoitukseen murskattua sepeliä
Sepeli 5-11mm 1,35 Pihat, käytävät, kalliotuotteiden väri vaihtelee
Sepeli 5-16mm 1,4 Pihat, käytävät, salaojitus, kapillaarinen katko, sokkelin vierustäyttö, väri vaihtelee
Sepeli 5-31mm 1,45 Jakavan kerroksen alle estämään alus- ja päällysrakenteen materiaalien sekoittumisen ja pienentämään alusrakenteen routimisesta aiheutuvia haittoja
Sorakivi 8-16mm 1,4 Pihat, käytävät, salaojitus, kapillaarinen katko, sokkelin vierustäyttö. Osittain tai kokonaan luonnonkivestä seulottua
Sorakivi 16-31mm 1,5 Pihat, käytävät, salaojitus, kapillaarinen katko, sokkelin vierustäyttö. Osittain tai kokonaan luonnonkivestä seulottua
Jakavat Raekoko Paino noin tn/kuutio Selite
Jakava sora 0-100mm välpätty 1,7 Eristys-/ suodatinkerroksen tai suodatinkankaan päälle rakennekerroksiin
Jakava sora 0-100mm murskattu 1,75 Eristys-/ suodatinkerroksen tai suodatinkankaan päälle rakennekerroksiin
Salaojakiviainekset Raekoko Paino noin tn/kuutio Selite
Sepeli 5-11mm 1,4 Salaojaputken ympärille, salaojituskerroksiin katkaisemaan kapillaarinen vedennousu. maanvaraisten lattioiden alle sekä perustusten ja sokkelin vierustäyttöön, väri vaihtelee
Sepeli 5-16mm 1,45 Salaojaputken ympärille, salaojituskerroksiin katkaisemaan kapillaarinen vedennousu. maanvaraisten lattioiden alle sekä perustusten ja sokkelin vierustäyttöön, väri vaihtelee
Sepeli 5-31mm 1,5 Salaojituskerroksiin katkaisemaan kapillaarinen vedennousu. Maanvaraisten lattioiden alle sekä perustusten ja sokkelin vierustäyttöön, väri vaihtelee
Sorakivi 8-16mm 1,45 Salaojaputken ympärille, salaojituskerroksiin katkaisemaan kapillaarinen vedennousu. Maanvaraisten lattioiden alle sekä perustusten ja sokkelin vierustäyttöön
Sorakivi 16-31mm 1,55 Salaojituskerroksiin katkaisemaan kapillaarinen vedennousu. Maanvaraisten lattioiden alle sekä perustusten ja sokkelin vierustäyttöön
Betonisorat Raekoko Paino noin tn/kuutio Selite
Betonisora 0-8mm 1,5 Betonin valmistukseen, ohuet valut
Muuraushiekka 0-4mm 1,4 Muuraukseen ja rappauksiin
Seulottu filleri 0-2mm 1,3 Betonin, laastin ja asfaltin valmistukseen, pihalaattojen saumaukseen
Asennushiekat Raekoko Paino noin tn/kuutio Selite
Seulottu sora 0-8mm 1,55 Ohuisiin tasauksiin ja esim. pihalaattojen alle asennushiekaksi
Betonisora 0-8mm 1,55 Ohuisiin tasauksiin ja esim. pihalaattojen alle asennushiekaksi
Kivituhka 0-3mm 1,4 Ohuisiin tasauksiin ja esim. pihalaattojen alle asennushiekaksi, väri vaihtelee
Pihasorat Raekoko Paino noin tn/kuutio Selite
Seulottu sora 0-8mm 1,55 Pihojen, kenttien, maanteiden päällystykseen, asettuu paikalleen, kerrospaksuudet 3-10 cm. Sisältää myös vähän murskattua kiveä.
Sorakivi 8-16mm 1,5 Pihojen, käytävien päällystykseen, toimii parhaiten kun kerrospaksuus 3-5 cm, ei asetu täysin paikalleen. Osittain tai kokonaan luonnonkiveä soraharjusta.
Sepeli 5-11mm 1,4 Pihojen, käytävien päällystykseen, toimii parhaiten kun kerrospaksuus 3-5 cm, ei asetu täysin paikalleen, murskattua kiveä, väri vaihtelee, ei väritakuuta.
Sepeli 5-16mm 1,45 Pihojen, käytävien päällystykseen, toimii parhaiten kun kerrospaksuus 3-5 cm, ei asetu täysin paikalleen, murskattua kiveä, väri vaihtelee, ei väritakuuta.
Soramurske 0-11mm 1,55 Pihojen, kenttien, maanteiden päällystykseen, asettuu paikalleen, kerrospaksuudet 4-10 cm.
Soramurske 0-16mm 1,6 Pihojen, kenttien, maanteiden päällystykseen, asettuu paikalleen, kerrospaksuudet 4-15 cm. Kevyen kuormituksen paikkoihin asennushiekan alle kantavaksi kerrokseksi.
Kalliomurske 0-16mm 1,5 Pihojen, kenttien, maanteiden päällystykseen, asettuu paikalleen, kerrospaksuudet 4-15 cm. Kevyen kuormituksen paikkoihin asennushiekan alle kantavaksi kerrokseksi. Väri vaihtelee, ei väritakuuta
Kivituhka 0-3mm 1,4 Pihojen, kenttien, maanteiden päällystykseen, asettuu paikalleen, kerrospaksuudet 4-7 cm. Väri vaihtelee, ei väritakuuta.
Kivituhka 0-6mm 1,4 Pihojen, kenttien, maanteiden päällystykseen, asettuu paikalleen, kerrospaksuudet 4-7 cm. Väri vaihtelee, ei väritakuuta.
Maanparannushiekat Raekoko Paino noin tn/kuutio Selite
Seulottu sora 0-8mm 1,55
Betonisora 0-8mm 1,55
Leikkihiekka 0-4mm 1,4
Seulottu filleri 0-10mm 1,35
Täytehiekka 1,4-1,5
Eristys-/ suodatinhiekka 0-20mm 1,4 95% läpäisy 0-8mm
Murskeet Raekoko Paino noin tn/kuutio Selite
Soramurske 0-11mm 1,55 Pihojen, kenttien, maanteiden päällystykseen, asettuu paikalleen, kerrospaksuudet 4-10 cm.
Soramurske 0-16mm 1,6 Pihojen, kenttien, maanteiden päällystykseen, asettuu paikalleen, kerrospaksuudet 4-15 cm. Kevyen kuormituksen paikkoihin asennushiekan alle kantavaksi kerrokseksi.
Soramurske 0-31mm 1,65 Jakavan kerroksen päälle parantamaan päällysrakenteen kantavuutta ja muodostamaan alustan päällysteille (esim.asfaltti, murske, kivituhka)
Soramurske 0-56mm 1,7 Jakavan kerroksen päälle parantamaan päällysrakenteen kantavuutta ja muodostamaan alustan päällysteille (esim.asfaltti, murske, kivituhka)
Soramurske 0-100mm 1,75 Jakavan kerroksen murskesora suodatinkankaan päälle, pihojen ja teiden alimmainen rakennekerros jolla luodaan pohja toimivalle rakenteelle
Kalliomurske 0-11mm 1,45 Pihojen, kenttien, maanteiden päällystykseen, asettuu paikalleen, kerrospaksuudet 4-10 cm. Hyvä vedenläpäisevyys. Väri vaihtelee, ei väritakuuta.
Kalliomurske 0-16mm 1,45 Pihojen, kenttien, maanteiden päällystykseen, asettuu paikalleen, kerrospaksuudet 5-15 cm. Hyvä vedenläpäisevyys. Kevyen kuormituksen paikkoihin asennushiekan tai pintasoran alle kantavaksi kerrokseksi. Väri vaihtelee, ei väritakuuta.
Kalliomurske 0-31mm 1,5 Jakavan kerroksen päälle parantamaan päällysrakenteen kantavuutta ja muodostamaan alustan päällysteille (esim.asfaltti, murske, kivituhka)
Kalliomurske 0-56mm 1,55 Jakavan kerroksen päälle parantamaan päällysrakenteen kantavuutta ja muodostamaan alustan päällysteille (esim. asfaltti, murske, kivituhka)
Kalliomurske 0-90mm 1,6 Jakavan kerroksen murskesora suodatinkankaan päälle, pihojen ja teiden alimmainen rakennekerros jolla luodaan pohja toimivalle rakenteelle
Kalliomurske 0-150mm 1,65 Jakavan kerroksen murskesora suodatinkankaan päälle, pihojen ja teiden alimmainen rakennekerros jolla luodaan pohja toimivalle rakenteelle, paksuihin rakennekerroksiin edullisin murske.
Hiekoitushiekat ja -sepelit Raekoko Paino noin tn/kuutio Selite
Hiekoitushiekka 0-8mm 1,55 Teiden, pihojen ja jalkakäytävien hiekoitukseen
Sepeli 3-6mm 1,25 Pihojen ja jalkakäytävien hiekoitukseen murskattu kivi
Sepeli 5-11mm 1,3 Raskaan liikenteen pihojen hiekoitukseen, kestää pienen lumisateen.
Leikkihiekka Raekoko Paino noin tn/kuutio Selite
Leikkihiekka 0-4mm 1,4 Leikkikentille ja lasten hiekkalaatikoihin
Koriste- ja maisemointikivet Raekoko Paino noin tn/kuutio Selite
Kivi n.30-120mm 1,6 Pihojen, luiskien ym. verhouksiin ja kiveyksiin